Onze Diensten

Vertalingen Hertalingen Vakgebieden Tarieven

VERTALINGEN

1. Vertalingen van octrooidocumenten

Onze diensten spitsen zich toe op absoluut kwaliteitswerk tegen uiterst concurrentiële tarieven, het respecteren van (wettelijke) deadlines en een optimale samenwerking met de klant.

2. Vertalingen van technisch-wetenschappelijke documenten

3. Validering in België en Nederland

De vertaling van verleende EP-octrooien en van de conclusies van EP-octrooiaanvragen is onderworpen aan vormvereisten. In Nederland is de indiening sinds augustus 2006 onbeëdigd, en dient er enkel een indieningstax betaald te worden. De indiening in België is onbeëdigd en vrij van een indieningstax. Indien u wenst, verzorgt DIPS Belgium ook de validering in België en/of Nederland en de betaling van de indieningstax in Nederland.

4. Vertaalrapport

Wij rapporteren elke anomalie in de te vertalen teksten, in het bijzonder in de octrooiconclusies. De vertaling van het verleende EP-octrooiof van de conclusies van de EP-octrooiaanvrage is een moment waarop fouten met mogelijke juridische gevolgen worden opgemerkt.

HERTALINGEN & COPYWRITING

Wij schrijven uw teksten voor u in het Nederlands of Engels.

VAKGEBIEDEN

Wij zijn thuis in de volgende vakgebieden :

TARIEVEN 1

Vertaling uit het Engels, Frans of Duits naar het Nederlands

0,14 €/woord

Vertaling uit het Nederlands naar het Engels, Frans of Duits

0,15 €/woord

Vertaling tussen het Engels, Frans en Duits

0,15 €/woord

Revisie van Nederlandse en Engelse teksten

55 €/uur

Aanpassen van tekeningen, figuren, diagrammen, sequenties, enz.

70 €/uur

Vertalen op basis van gelijkaardige tekst

70 €/uur

Minimum kosten per vertaling (1 document in 1 taal)

60 €

Validering in Nederland en/of België

Validering in Nederland EN België 

200 €/land

300 €

Betaling jaartaks in Nederland of Belgie

125 €/land

Octrooiwerk (correspondentie, Office Actions, advies, etc.)

125 €/uur

 

Spoedvertaling2

Kortingen zijn mogelijk in overleg, bijvoorbeeld voor grote of periodieke opdrachten. Kortingen van 1 tot 3 eurocent zijn mogelijk, afhankelijk van de aard van de opdracht.


Niet-Belgische klanten zijn NIET onderworpen aan de Belgische BTW (21 %).

_________________________

1Woorden worden geteld in de doeltaal met Word Count Tool van de Microsoft Word tekstverwerker. De vertaling van enkele woorden in figuren en tekeningen is gratis.

2 In overleg met de klant. Dringende vertalingen hangen ook af van de grootte en complexiteit van de brontekst. DIPS Belgium heeft het recht een dringende vertaling te weigeren of een vertaling in onderaanneming te geven, waarbij DIPS Belgium de eindverantwoordelijkheid behoudt.

Onze voorwaarden en tarieven kunt u hier downloaden.